Skip to main content

Volume 79 (2024), 5

Book Reviews

(Original title: Jana Benická: Staroveká čínska filozofia a myslenie)
Filozofia, 79 (2024), 5, 553 - 556.
File to download: PDF
(Original title: František Mihina (ed.): Osobnosti slovenskej filozofie 20. storočia)
Filozofia, 79 (2024), 5, 557 - 560.
File to download: PDF