Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Lukáš Bielik
Počet príspevkov: 16

2024

Bielik, L. (2024). Evaluating Semantic Theories of Conditionals: Methodological Challenges. Filozofia, 79(2), 168 - 183. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2024.79.2.4

2022

Bielik, L. (2022). Argument a jeho podoby vo filozofii vedy. Filozofia, 77(7), 473 - 490. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.7.1

2021

Bielik, L. (2021). Abdukcia a jej miesto vo vede a filozofii. Filozofia, 76(6), 391 – 406. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.6.1

2020

Bielik, L. (2020). Pollockova koncepcia revidovateľného usudzovania a kritika argumentov. Filozofia, 75(8), 628 – 643. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.8.2
Bielik, L. (2020). Možnosti rekonštrukcie, analýzy a hodnotenia argumentov. Filozofia, 75(2), 91-108. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.2.2

2019

Bielik, L. (2019). Druhy nezhody a ich (semi)formálna rekonštrukcia. Filozofia, 74(9), 690-704. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.1

2017

Bielik, L. (2017). Evidencia v sémantike. Filozofia, 72(1), 1-14. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/1/1-14.pdf

2014

Bielik, L., Kosterec, M., & Zouhar, M. (2014). Model metódy (4): Aplikácia a klasifikácia. Filozofia, 69(9), 737-751. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/9/737-751.pdf
Bielik, L., Kosterec, M., & Zouhar, M. (2014). Model metódy (3): Inštrukcia a metóda. Filozofia, 69(8), 637-652. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/8/637-652.pdf
Bielik, L., Kosterec, M., & Zouhar, M. (2014). Model metódy (2): Inštrukcia a imperatív. Filozofia, 69(3), 197-211. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/3/197-211.pdf