Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jana Vrabcová
Počet príspevkov: 3

1988

Vrabcová, J. . (1988). Filozofické otázky konštituovania ekológie ako vednej oblasti. Filozofia, 43(5), 540-551. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/5/540-551.pdf
Sekerka, V. ., & Vrabcová, J. . (1988). Súčasné koncepcie vzniku života na Zemi. Filozofia, 43(3), 309-324. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/3/309-324.pdf

1984

Vrabcová, J. . (1984). Celostnosť systému organizmus—prostredie. Filozofia, 39(3), 310-323. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/3/310-323.pdf