Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Ján Gatial
Počet príspevkov: 1

1987

Gatial, J. ., & Hejný, M. . (1987). Dve renesancie Descartesových myšlienok. Filozofia, 42(6), 680-688. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/6/680-688.pdf