Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Branislav Králik
Počet príspevkov: 2

1983

Králik, B. . (1983). Dialektika a problémy biologického poznania. Filozofia, 38(1), 116-120. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/1/116-120.pdf

1981

Králik, B. . (1981). Niektoré problémy vzťahu odrazu a vzájomného pôsobenia. Filozofia, 36(4), 446-451. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/4/446-451.pdf