Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Diňo Gärdev
Počet príspevkov: 1

1981

Gärdev, D. ., & Kopsová, R. . (1981). Marxisticko-leninská teória socialistického spoločenského vedomia. Filozofia, 36(4), 438-445. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/4/438-445.pdf