Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Guntolf Herzberg
Počet príspevkov: 1

1970

Herzberg, G. . (1970). Wilhelm Dilthey v súčasnej západonemeckej filozofii (prevzaté z Deutsche Zeitschrift für Philosophie 1/1970). Filozofia, 25(4), 347-358. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/4/347-358.pdf