Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Zuzana Palovičová
Počet príspevkov: 42

2015

Palovičová, Z. . (2015). Ambivalentnosť ľudských práv a neurčitosť ich pojmu z pohľadu filozofie. Filozofia, 70(9), 759-769. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/9/759-769.pdf
Palovičová, Z. . (2015). Solík, M. (ed.): Rozpory a alternatívy globálneho kapitalizmu. Polemiky. Filozofia, 70(9), 778-780. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/9/778-780.pdf

2014

Palovičová, Z. . (2014). Vladyková, Ľ.: Etika o vzťahu človeka a Zeme. Filozofia, 69(6), 543-545. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/6/543-545.pdf

2013

Palovičová, Z. . (2013). Sociálne vylúčenie z pohľadu normatívnej teórie. Filozofia, 68(7), 595-605. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/7/595-605.pdf
Palovičová, Z. . (2013). Senova teória spravodlivosti. Filozofia, 68(4), 265-275. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/4/265-275.pdf

2012

Palovičová, Z. . (2012). K Senovej interpretácii ľudského blaha. Filozofia, 67(7), 570-581. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/7/570-581.pdf

2011

Palovičová, Z. . (2011). K pojmu sociálneho poznania. Filozofia, 66(9), 833-844. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/9/833-844.pdf
Palovičová, Z. . (2011). Sociálna práca a etika. Filozofia, 66(2), 122-132. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/2/122-132.pdf

2010

Palovičová, Z. . (2010). K povahe silného hodnotenia. Filozofia, 65(6), 564-573. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/6/564-573.pdf

2008

Palovičová, Z. . (2008). David Miller a jeho gramatika sociálnej spravodlivosti. Filozofia, 63(9), 763-775. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/9/763-775.pdf