Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Lenka Bohunická
Počet príspevkov: 4

2012

Bohunická, L. . (2012). Potreba istoty, či otvorenosť zmenám? (K etickej koncepcii R. Rortyho). Filozofia, 67(2), 104-111. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/2/104-111.pdf

2002

Bohunická, L. . (2002). Možnosti etického diskurzu v procese utvárania morálnych noriem. Filozofia, 57(6), 431-436. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/6/431-436.pdf

1987

Bohunická, L. . (1987). K predmetu profesiovej etiky. Filozofia, 42(3), 369-378. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/3/369-378.pdf

1986

Bohunická, L. . (1986). Eticko-filozofické aspekty pojmu morálna povinnosť (so zreteľom na profesiovú činnosť lekára]. Filozofia, 41(2), 210-217. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/2/210-217.pdf