Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Juraj Halas
Počet príspevkov: 14

2022

Halas, J. . (2022). Černíkov projekt metodológie vied: teoretická retrospektíva. Filozofia, 77(8), 575-589. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.8.1

2020

Halas, J. . (2020). Argumentácia a primárne vysvetlenia. Filozofia, 75(8), 644 – 659. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.8.3

2019

Halas, J. . (2019). Abstrakcia, idealizácia a používanie argumentov. Filozofia, 74(9), 705-720. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.9.2

2017

Halas, J. . (2017). Metóda explanácie ako postupnosť inštrukcií. Filozofia, 72(9), 711-723. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/9/711-723.pdf

2016

Halas, J. . (2016). Marx a Weber o metóde abstrakcie (II). Filozofia, 71(10), 809-820. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/10/809-820.pdf
Halas, J. . (2016). Marx a Weber o metóde abstrakcie (I). Filozofia, 71(9), 771-778. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/9/771-778.pdf

2015

Halas, J. . (2015). Abstrakcia a idealizácia vo filozofii vedy II. Filozofia, 70(8), 633-646. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/8/633-646.pdf
Halas, J. . (2015). Abstrakcia a idealizácia vo filozofii vedy I. Filozofia, 70(7), 546-559. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/7/546-559.pdf

2013

Halas, J. . (2013). Novosád, F. – Smreková, D. (ed.): Dejiny sociálneho a politického myslenia. Filozofia, 68(9), 819-822. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/9/819-822.pdf

2012

Halas, J. . (2012). Kategoriálny rámec Marxovej teórie nadhodnoty (2. časť). Filozofia, 67(3), 208-220. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/3/208-220.pdf