Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Raisa Kopsová
Počet príspevkov: 93

2004

Kopsová, R. . (2004). Pohľad na tvorbu Miroslava Kusého v období normalizácie. Filozofia, 59(10), 740-756. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/10/740-756.pdf

2003

Kopsová, R. . (2003). Recepcia "historického remesla" vo filozofickom disidentskom spoločenstve. Filozofia, 58(10), 711-716. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/10/711-716.pdf

2002

Kopsová, R. . (2002). Miesto Miroslava Kusého v slovenskej filozofii 60-tych rokov. Filozofia, 57(10), 713-724. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/10/713-724.pdf
Kopsová, R. . (2002). "Poznáte ich po ovocí" (zborník Ruská filozofia v druhej polovici 20. storočia, ed. I. L. Andrejevová). Filozofia, 57(5), 373-376. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/5/373-376.pdf
Kopsová, R. . (2002). Strach z normalizácie a normalizácia strachu. Filozofia, 57(2), 109-115. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/2/109-115.pdf
Kopsová, R. . (2002). Mozaikový exkurz ruskou filozofiou 20. storočia (Ed.: Russkaja filosofija vo vtoroj polovine XX veka). Filozofia, 57(1), 65-68. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/1/65-68.pdf

2001

Kopsová, R. . (2001). Fenomén ruskej mentality (Eds.: Rossijskaja mentaľnosť: metody i problemy izučenija.). Filozofia, 56(10), 730-733. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/10/730-733.pdf

1999

Kopsová, R. . (1999). Dilema europeizmu a národnej sebaidentity (B. L. Gubman). Filozofia, 54(8), 626-628. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/8/626-628.pdf
Kopsová, R. . (1999). Filozofická analýza tolerancie (V. Seiler - B.Seilerová). Filozofia, 54(1), 63-65. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/1/63-65.pdf

1998

Kopsová, R. . (1998). Soloviov o Platónovej životnej dráhe (V. Solovjev). Filozofia, 53(8), 548-551. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/8/548-551.pdf