Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jolana Kusá
Počet príspevkov: 4

1998

Kusá, J. . (1998). Obsažná prázdnota (G. Lipovetsky). Filozofia, 53(9), 636-638. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/9/636-638.pdf

1993

Kusá, J. . (1993). O kríze nielen kultúry (H. Arendtová). Filozofia, 48(10), 661-663. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/10/661-663.pdf

1992

Kusá, J. . (1992). Dve výstavy nezávislej literatúry. Filozofia, 47(12), 767-768. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/12/767-768.pdf
Kusá, J. . (1992). Archív Milana Šimečku. Filozofia, 47(4), 253-254. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/4/253-254.pdf