Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Oleg Semak
Počet príspevkov: 16

1995

Semak, O. . (1995). Sartre a Berďajev o humanizme. Filozofia, 50(10), 559-565. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/10/559-565.pdf
Semak, O. . (1995). Úvod. Filozofia, 50(8), 393. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/8/393.pdf
Semak, O. . (1995). Záhada Rodiona Raskoľnikova. Filozofia, 50(8), 423-431. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/8/423-431.pdf
Semak, O. . (1995). Dostojevského „človek z podzemia“ ako filozof postmoderny. Filozofia, 50(8), 442-445. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/8/442-445.pdf
Semak, O. . (1995). O nových filozofických časopisoch v Rusku. Filozofia, 50(5), 313-315. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/5/313-315.pdf
Semak, O. . (1995). Môže byť sociálny poriadok humánny?. Filozofia, 50(2), 84-87. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/2/84-87.pdf

1994

Semak, O. . (1994). Sociálny konštruktivizmus Thomasa Hobbesa a Francisa Bacona. Filozofia, 49(12), 778-784. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/12/778-784.pdf

1993

Semak, O. . (1993). Etuda o Niccolovi Machiavelli. Filozofia, 48(12), 792-797. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/12/792-797.pdf
Semak, O. . (1993). O slobode myslenia (L. Šestov). Filozofia, 48(12), 840-841. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/12/840-841.pdf
Semak, O. . (1993). Zabudnutý mysliteľ (V. Rozanov). Filozofia, 48(9), 598-599. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/9/598-599.pdf