Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Andrej Kalaš
Počet príspevkov: 20

2020

Kalaš, A. . (2020). Zuzana Zelinová: Paideia v sokratovskej filozofii. Filozofia, 75(3), 251-255. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.3.7

2019

Zelinová, Z. ., & Kalaš, A. . (2019). Alkibiadov pedagogický Eros?. Filozofia, 74(1), 13-27. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.1.2
Kalaš, A. ., Cepko, J. ., & Suvák, V. . (2019). Vybrané zlomky Aischina zo Sféttu (Preklad zo starogréčtiny: A. Kalaš; Komentár: J. Cepko, V. Suvák). Filozofia, 74(1), 64-73. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.1.6

2018

Kalaš, A. ., & Škvrnda, F. . (2018). Od Zoroastra k Sokratovi: vzťah antickej filozofie a mágie v 5. a 4. storočí pred Kristom (II). Filozofia, 73(3), 212-223. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/3/212-223.pdf
Kalaš, A. ., & Škvrnda, F. . (2018). Od Zoroastra k Sókratovi: vzťah antickej filozofie a mágie v 5. a 4. storočí pred Kr. (I). Filozofia, 73(2), 85-96. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/2/85-96.pdf

2017

Kalaš, A. . (2017). Filozofické aspekty Horáciovho diela. Filozofia, 72(2), 114-127. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/2/114-127.pdf

2016

Kalaš, A. . (2016). Diogenov postoj k ľudskej sexualite: hedonizmus, alebo asketizmus?. Filozofia, 71(2), 119-130. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/2/119-130.pdf

2014

Kalaš, A. ., & Škvrnda, F. . (2014). Homér a predsókratovské myslenie. Filozofia, 69(10), 813-823. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/10/813-823.pdf

2010

Kalaš, A. . (2010). Hľadanie ideálu blaženosti v antickom skepticizme. Filozofia, 65(5), 499-503. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/5/499-503.pdf
Kalaš, A. . (2010). Petrželka, J.: Základy řecké (a latinské) filosofické terminologie. Filozofia, 65(3), 306-308. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/3/306-308.pdf