Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

B. M. Kedrov
Počet príspevkov: 3

1971

Kedrov, B. M. (1971). Metodologické problémy prírodných vied. Filozofia, 26(6), 653-662.pdf. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/6/653-662.pdf
Kedrov, B. M. (1971). Dialektická filozofia a genetika. Filozofia, 26(2), 176-190. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/2/176-190.pdf
Kedrov, B. M. (1971). Lenin a súčasné prírodné vedy. Filoozofia, 26(1), 6-13. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/1/6-13.pdf