Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Anežka Chovanková
Počet príspevkov: 4

2017

Chovanková, A. ., & Wollner, U. . (2017). Jirsa, J., Thein, K., Jinek, J.: Obec a duše. K Platónově praktické filosofii. Filozofia, 72(2), 156-159. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/2/156-159.pdf

2016

Chovanková, A. . (2016). K dištinkcii medzi vedením a pravdivou mienkou (Theaet. 201a-c). Filozofia, 71(5), 379-388. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/5/379-388.pdf
Chovanková, A. . (2016). Collobert, C. – Destrée, P. – Gonzalez, F. J. (eds.): Plato and the Myth. Studies on the Use and Status of Platonic Myths. Filozofia, 71(2), 166-168. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/2/166-168.pdf

2014

Chovanková, A. . (2014). Bobonich, Ch. (ed.): Plato’s Laws. A Critical Guide. Filozofia, 69(3), 286-288. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/3/286-288.pdf