Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Rastislav Nemec
Počet príspevkov: 6

2017

Nemec, R. . (2017). Niekoľko pohľadov na problematiku „homo interior“ vo vybraných textoch Augustína z Hippa. Filozofia, 72(3), 181-191. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/3/181-191.pdf

2015

Nemec, R. . (2015). Chabada, M.: Kapitoly z dejín stredovekej filozofie I. Kresťanstvo a starovek. Filozofia, 70(5), 404-407. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/5/404-407.pdf

2013

Nemec, R. . (2013). K niektorým problémom mentálneho jazyka u Ockhama a Fodora. FILOZOFIA, 68(6), 470-480. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/6/470-480.pdf

2011

Nemec, R. . (2011). K problematike signifikácie u Williama Ockhama. Filozofia, 66(1), 24-34. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/1/24-34.pdf

2010

Nemec, R. . (2010). Medzinárodná konferencia Vzdelanie prostredníctvom vedy. Kantov spis „Spor fakúlt“. Filozofia, 65(10), 1023-1025. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/10/1023-1025.pdf

2009

Nemec, R. . (2009). Gadamerova subtilitas applicandi verzus Whiteheadova symbolická referencia. Filozofia, 64(1), 18-27. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/1/18-27.pdf