Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Ján Kaliský
Počet príspevkov: 2

2014

Kaliský, J. . (2014). Podoba skepticizmu v diele Agrippu von Nettesheim. Filozofia, 69(2), 178-187. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/2/178-187.pdf

2011

Kaliský, J. . (2011). Miesto antického skepticizmu vo filozofii 16. storočia. Filozofia, 66(2), 174-185. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/2/174-185.pdf