Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Tomáš Pružinec
Počet príspevkov: 2

2012

Pružinec, T. ., & Sťahel, R. . (2012). Správa z konferencie Filozofické reakcie na Francúzsku revolúciu (1789). Filozofia, 67(10), 860-861. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/10/860-861.pdf

2011

Pružinec, T. . (2011). Jonášová, G.: Násilie a nenásilie v reflexii slovenských tolstojovcov. Filozofia, 66(10), 1042-1044. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/10/1042-1044.pdf