Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Tomáš Gerbery
Počet príspevkov: 4

2011

Gerbery, T. . (2011). Dreyfus, H. L. – Rabinow, P.: Michel Foucault – za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Filozofia, 66(5), 505-508. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/5/505-508.pdf
Gerbery, T. . (2011). Capra, F.: Skryté súvislosti. Filozofia, 66(4), 395-397. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/4/395-397.pdf
Gerbery, T. . (2011). Foucault, M.: Zrození kliniky. Filozofia, 66(2), 194-196. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/2/194-196.pdf

2010

Gerbery, T. . (2010). Foucault, M.: Zrození biopolitiky. Kurz na Collège de France (1978 – 1979). Filozofia, 65(7), 706-709. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/7/706-709.pdf