Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Miloš Kriššák
Počet príspevkov: 4

2010

Kriššák, M. . (2010). Duch a svědomí. Filozofia, 65(3), 284-289. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/3/284-289.pdf

2009

Kriššák, M. . (2009). Fehr, J. – Kouba, P. (eds.): Dynamic Structure. Language as an Open System. Filozofia, 64(6), 607-608. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/6/607-608.pdf
Kriššák, M. . (2009). Heidegger, M.: Rozvrh fenomenologické interpretace Aristotela. Filozofia, 64(3), 291-293. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/3/291-293.pdf

2008

Kriššák, M. . (2008). Za iného Sókrata. Poznámka k Patočkovi. Filozofia, 63(1), 63-74. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/1/63-74.pdf