Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Martin Golema
Počet príspevkov: 3

2000

Golema, M. . (2000). K metodologickým dilemám súčasnej literárnej vedy. Filozofia, 55(1), 9-20. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/1/9-20.pdf

1996

Golema, M. . (1996). Kariéra slova janičiar. Filozofia, 51(6), 395-400. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/6/395-400.pdf

1995

Golema, M. . (1995). Vzďaľovanie v zradnej krajine znakov. Filozofia, 50(1), 30-36. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/1/30-36.pdf