Skip to main content

Volume 17 (1962), 4

Remarks

(Original title: Matematika a spoločnosť)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 373.
File to download: PDF
(Original title: O existencii kybernetických systémov v spoločnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 373-374.
File to download: PDF
(Original title: Náboženstvo v dejinách a v súčasnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 374-375.
File to download: PDF
(Original title: Pri prameňoch experimentálnej fyziológie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 375-376.
File to download: PDF
(Original title: Publikácia o pomere súčasnej teológie k vede)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 376-377.
File to download: PDF
(Original title: Kybernetika a biológia)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 377-378.
File to download: PDF
(Original title: Vírusy — zázraky — protirečenia)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 378-379.
File to download: PDF
(Original title: Príspevok k dejinám prírodných vied)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 379-380.
File to download: PDF
(Original title: Marxizmus-leninizmus o náboženstve)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 380.
File to download: PDF
(Original title: Modelovanie v sociologických výskumoch)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 380-381.
File to download: PDF
(Original title: Prežíva moderný človek krízu?)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 381-382.
File to download: PDF
(Original title: O špecifike náboženstva)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 4, 382-383.
File to download: PDF