Skip to main content

Volume 17 (1962), 6

Editorial

(Original title: Nové momenty vo výhľadoch rozvoja našej spoločnosti a problémy teoretickej práce)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 473-485.
File to download: PDF

Studies

(Original title: O základných otázkach výskumu dejín slovenskej filozofie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 486-494.
File to download: PDF
(Original title: K vymedzeniu pojmu oportunizmu, revizionizmu, reformizmu a dogmatizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 495-509.
File to download: PDF

Discussion

(Original title: Ideológia a hudba)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 510-513.
File to download: PDF
(Original title: K některým problémům ateistické výchovy)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 513-518.
File to download: PDF
(Original title: Formovanie vedeckého svetonázoru ako súčasť utvárania osobnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 518-522.
File to download: PDF
(Original title: Výchova k vedeckému svetonázoru vyžaduje čas, trpezlivosť a húževnatú politickovýchovnú prácu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 522-524.
File to download: PDF

Communications

(Original title: Akademik Arnošt Kolman 70-ročný)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 525-527.
File to download: PDF
(Original title: Znovu nad dielom Rousseauovým)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 527-532.
File to download: PDF
(Original title: J. G. Fichte)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 532-536.
File to download: PDF
(Original title: Sándor Petőfi)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 536-537.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Významné dílo o komplexních zákonitostech společenského vývoje)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 538-547.
File to download: PDF
(Original title: Gnozeologické marginálie ku knihe V. Kruseho Erkenntnis und Wertung)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 548-554.
File to download: PDF
(Original title: Podnetný príspevok k filozofickej problematike súčasnej biológie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 554-557.
File to download: PDF
(Original title: Prínosná monografia o Diderotovi)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 557-560.
File to download: PDF

From Philosophical Life

(Original title: Pracovní porada o dějinách české a slovenské filosofie)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 561-568.
File to download: PDF
(Original title: O význame Slovenského národného povstania v slovenskom umení)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 568-570.
File to download: PDF
(Original title: Návšteva z NDR)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 570.
File to download: PDF

Remarks

(Original title: O spoločenskej funkcii prírodovedy)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 571-572.
File to download: PDF