Skip to main content

Volume 17 (1962), 6

Discussion

(Original title: Ideológia a hudba)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 510-513.
File to download: PDF
(Original title: K některým problémům ateistické výchovy)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 513-518.
File to download: PDF
(Original title: Formovanie vedeckého svetonázoru ako súčasť utvárania osobnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 518-522.
File to download: PDF
(Original title: Výchova k vedeckému svetonázoru vyžaduje čas, trpezlivosť a húževnatú politickovýchovnú prácu)
Otázky marxistickej filozofie, 17 (1962), 6, 522-524.
File to download: PDF