Skip to main content

Volume 20 (1965), 4

Reviews, Notes, Information

(Original title: K slovenskému prekladu knihy M. M. Rozentaľa „Princípy dialektickej logiky“)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 4, 439-443.
File to download: PDF
(Original title: Prečo rozum a rozmysel)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 4, 443.
File to download: PDF
(Original title: Otvorené problémy estetiky)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 4, 444-445.
File to download: PDF
(Original title: Szostkiewicz v slovenčine)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 4, 445-447.
File to download: PDF
(Original title: Populárne o kultúre myslenia)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 4, 447.
File to download: PDF