Skip to main content

Volume 20 (1965), 4

From Scientific Life

(Original title: Tretia konferencia redakcií filozofických časopisov)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 4, 432-436.
File to download: PDF
(Original title: Seminár o filozofických problémoch techniky)
Otázky marxistickej filozofie, 20 (1965), 4, 436-438.
File to download: PDF