Skip to main content

Volume 35 (1980), 1

Papers

(Original title: Problém objektívnosti axiologickej hodnoty)
Filozofia, 35 (1980), 1, 16-24.
File to download: PDF
(Original title: Vzájomný vzťah hodnôt a významov)
Filozofia, 35 (1980), 1, 25-30.
File to download: PDF
(Original title: Aktuálnosť axiologickej problematiky a potreba jej marxistického riešenia)
Filozofia, 35 (1980), 1, 3-7.
File to download: PDF
(Original title: K programu další práce na marxistické teorii hodnot a hodnocení)
Filozofia, 35 (1980), 1, 31-42.
File to download: PDF
(Original title: O mieste hodnotového prístupu v marxizme-leninizme)
Filozofia, 35 (1980), 1, 43-46.
File to download: PDF
(Original title: O niektorých metodologických princípoch výsku­mu hodnôt)
Filozofia, 35 (1980), 1, 47-49.
File to download: PDF
(Original title: Zákony pohybu a problém hodnôt)
Filozofia, 35 (1980), 1, 50-51.
File to download: PDF
(Original title: Úloha hodnot v rozhodovacích procesech)
Filozofia, 35 (1980), 1, 52-54.
File to download: PDF
(Original title: O otázke hodnotenia skôr z hľadiska teórie bytia)
Filozofia, 35 (1980), 1, 55-58.
File to download: PDF
(Original title: Hodnotenie a poznanie v etike)
Filozofia, 35 (1980), 1, 59-63.
File to download: PDF
(Original title: Morálne hodnoty v procese rozvoja tvorivej aktivity človeka)
Filozofia, 35 (1980), 1, 64-68.
File to download: PDF
(Original title: K významu axiológie pre vedy o štáte a práve)
Filozofia, 35 (1980), 1, 69-72.
File to download: PDF
(Original title: Psychologické aspekty hodnotových orientácií — možnosti a metódy empirického výskumu)
Filozofia, 35 (1980), 1, 73-76.
File to download: PDF
(Original title: Človek z hľadiska medicíny)
Filozofia, 35 (1980), 1, 77-81.
File to download: PDF
(Original title: Hodnotový relativismus a jeho marxistické překonávání)
Filozofia, 35 (1980), 1, 8-15.
File to download: PDF