Skip to main content

Volume 36 (1981), 5

Documents

(Original title: Správa Ústredného výboru Slovenskej filozofickej spoločnosti o činnosti za obdobie 1979—1980)
Filozofia, 36 (1981), 5, 593-600.
File to download: PDF
(Original title: Uznesenia Valného zhromaždenia Slovenskej filozofickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied)
Filozofia, 36 (1981), 5, 600-601.
File to download: PDF
(Original title: Vyhlásenie účastníkov Valného zhromaždenia Slovenskej filozofickej spoločnosti)
Filozofia, 36 (1981), 5, 601-602.
File to download: PDF