Skip to main content

Volume 36 (1981), 5

Reviews

(Original title: Filozofické skúmania o vede a povahe vedeckej pravdy)
Filozofia, 36 (1981), 5, 603-608.
File to download: PDF
(Original title: Otázky spoločenskej zodpovednosti v centre etických úvah)
Filozofia, 36 (1981), 5, 608-612.
File to download: PDF
(Original title: Súčasný teologický modernizmus v USA)
Filozofia, 36 (1981), 5, 612-619.
File to download: PDF
(Original title: O leninskej teórii gnozeologických koreňov idealizmu)
Filozofia, 36 (1981), 5, 619-622.
File to download: PDF