Skip to main content

Volume 42 (1987), 1

Philosophy and Culture

(Original title: Sústava vied o kultúre a filozoficko-historická teória kultúry)
Filozofia, 42 (1987), 1, 35-40.
File to download: PDF
(Original title: Vzťah teoretického a umeleckého osvojovania skutočnosti)
Filozofia, 42 (1987), 1, 41-45.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické riešenie podstatného určenia a javových foriem kultúry)
Filozofia, 42 (1987), 1, 46-49.
File to download: PDF
(Original title: Kultúra a historicko-filozofické skúmanie vedomia)
Filozofia, 42 (1987), 1, 50-56.
File to download: PDF
(Original title: Problém kultúry vo fenomenologickej filozofii)
Filozofia, 42 (1987), 1, 57-61.
File to download: PDF
(Original title: Funkcia estetických potrieb v procese formovania so­cialistického spôsobu života)
Filozofia, 42 (1987), 1, 62-65.
File to download: PDF
(Original title: K analýze pojmu kulturního člověka současné společnosti)
Filozofia, 42 (1987), 1, 66-71.
File to download: PDF
(Original title: Sociálna pamäť a kultúra)
Filozofia, 42 (1987), 1, 72-75.
File to download: PDF
(Original title: Kultúra ako predmet vedeckého výskumu)
Filozofia, 42 (1987), 1, 76-82.
File to download: PDF