Skip to main content

Volume 42 (1987), 6

Scientific Life

(Original title: Filozofické problémy biológie na medzinárodnom sympóziu evolučných biológov)
Filozofia, 42 (1987), 6, 756-757.
File to download: PDF
(Original title: Filozofi a prírodovedci interdisciplinárne)
Filozofia, 42 (1987), 6, 757-759.
File to download: PDF
(Original title: Beseda o práci V. Černíka Systém kategórie materialistickej dialektiky)
Filozofia, 42 (1987), 6, 759-760.
File to download: PDF