Skip to main content

Volume 43 (1988), 1

Views

(Original title: Dialektika prostriedku, cieľa a výsledku činnosti)
Filozofia, 43 (1988), 1, 74-81.
File to download: PDF
(Original title: Dialektika spoločenského, kolektívneho a individuálneho vedomia)
Filozofia, 43 (1988), 1, 82-90.
File to download: PDF