Skip to main content

Volume 44 (1989), 1

Reviews

(Original title: Príspevok k zvýšeniu filozofickej kultúry)
Filozofia, 44 (1989), 1, 115-116.
File to download: PDF
(Original title: K problému ľudského faktora)
Filozofia, 44 (1989), 1, 117-119.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické otázky vojny, mieru a armády)
Filozofia, 44 (1989), 1, 120-122.
File to download: PDF