Skip to main content

Volume 44 (1989), 1

Scientific Life

(Original title: XVIII. svetový filozofický kongres v Brightone)
Filozofia, 44 (1989), 1, 102-111.
File to download: PDF
(Original title: Prednášky a diskusie SFS SAV v Bratislave v roku 1988)
Filozofia, 44 (1989), 1, 111.
File to download: PDF
(Original title: Prehľad obhájených kandidátskych a doktorských dizertácii v odbore filozofia za roky 1987—1988)
Filozofia, 44 (1989), 1, 112-114.
File to download: PDF