Skip to main content

Volume 51 (1996), 3

Reviews

(Original title: Návraty vo fyzikálnom poznaní (V. Havlík))
Filozofia, 51 (1996), 3, 211-212.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické reflexie slovanskej mytológie (R. Dupkala))
Filozofia, 51 (1996), 3, 212-213.
File to download: PDF
(Original title: O koncepciách spravodlivosti (J. Chovancová))
Filozofia, 51 (1996), 3, 213-215.
File to download: PDF
(Original title: O ľuďoch a univerze (J. R. Searle))
Filozofia, 51 (1996), 3, 215-218.
File to download: PDF