Skip to main content

Volume 51 (1996), 1

Papers

(Original title: „Partnerský“, alebo „dominantný“ model teórie bytia ako výstižnejší odraz ontologickej reality?)
Filozofia, 51 (1996), 1, 1-7.
Abstract

The paper tries to outline one alternative of modem European postheideggerian ontology as tending to nonessentialist concepcion of being. This theory grows out of a „partner-like“ model of the mutually related antitheses (opposite poles) of the substantial energy of the Universe. The autor’s hypotheses are based on a comparative synthesis of scientific knowledge… Read more

File to download: PDF
(Original title: Postmodernistické chápanie poriadku na pozadí Foucaultovej analýzy moci)
Filozofia, 51 (1996), 1, 8-15.
Abstract

The paper delas with one of the most original current conceptions of power - that of M. Foucault as one of leading representatives of philosophical postmodernism. In its first part the problematic is outlined, to which Foucault’s conception of power is a response. The second part of the paper gives an analysis of the basic charactersitics of power and power… Read more

File to download: PDF
(Original title: Dimenzie sebainterpretatívnosti)
Filozofia, 51 (1996), 1, 16-22.
Abstract

One among such all-pervasive motifs - even perhaps something of a dominant of contemporary philosophizing on man and culture - is an attempt at appreciating man as a self-interpreting being.

Self-interpretativeness is a complex, multi-level phenomenon embracing, on the one hand, explicit, theoretically systemized „images“ of human being as articulated by… Read more

File to download: PDF

Reflections - Essays

(Original title: Možno vytvárať poriadok sveta bez poriadku v človeku? (k otázke moci a ľudskej dôstojnosti))
Filozofia, 51 (1996), 1, 23-27.
File to download: PDF

Texts

(Original title: Význam sieťových štruktúr pre sociologickú epistemológiu)
Filozofia, 51 (1996), 1, 28-41.
File to download: PDF

Elementa Philosophiae - Philosophy for Schools

(Original title: Židovská stredoveká filozofia)
Filozofia, 51 (1996), 1, 42-52.
File to download: PDF

Scientific Life

(Original title: II. svetový fenomenologický kongres v Mexiku )
Filozofia, 51 (1996), 1, 53-55.
File to download: PDF
(Original title: Prítomnosť minulosti, či minulosť prítomnosti?)
Filozofia, 51 (1996), 1, 55-57.
File to download: PDF
(Original title: Medzinárodná konferencia o judeo-arabskej kultúre)
Filozofia, 51 (1996), 1, 58.
File to download: PDF
(Original title: Sympózium o environmentálnej etike a o postavení človeka na prahu 3. tisícročia)
Filozofia, 51 (1996), 1, 59-60.
File to download: PDF
(Original title: Paradox v zrkadle rozličných disciplín)
Filozofia, 51 (1996), 1, 60.
File to download: PDF

Reviews

(Original title: Črta o metodológii sociálneho poznania (K. R. Popper))
Filozofia, 51 (1996), 1, 61-63.
File to download: PDF
(Original title: Diskusia o Gai (S. H. Schneider - P. J. Boston (vyd.))
Filozofia, 51 (1996), 1, 63-64.
File to download: PDF
(Original title: Filozofia zo ženskej perpektívy alebo ako môže byť filozofia feministická (H. Nagl-Docekalová, B. Weisshauptová, E. Fox-Kellerová, L. Codeová))
Filozofia, 51 (1996), 1, 65-67.
File to download: PDF

---

(Original title: Výsledky súťaže mladých autorov)
Filozofia, 51 (1996), 1, 68.
File to download: PDF