Skip to main content

Volume 55 (2000), 2

Papers

(Original title: Ortega a jazyk)
Filozofia, 55 (2000), 2, 110-117.
File to download: PDF
(Original title: Problémy konštituovania filozofického hispanizmu)
Filozofia, 55 (2000), 2, 118-123.
File to download: PDF
(Original title: Osoba nie je bytím pre seba ani bytím pre svet)
Filozofia, 55 (2000), 2, 124-129.
File to download: PDF
(Original title: Španielske kvarteto)
Filozofia, 55 (2000), 2, 130-138.
File to download: PDF
(Original title: Prvá meditácia)
Filozofia, 55 (2000), 2, 139-150.
File to download: PDF
(Original title: Sto rokov španielskej filozofie (od moderny k postmoderne))
Filozofia, 55 (2000), 2, 70-84.
Abstract

The paper outlines the essential developments in Spanish philosophy of the 20th century. It shows the Spanish philosophy appering on the European philosophical arena as late as at the beginning of the 20th century and as related to the criticism of the project of the European modernity. The grounds of the marginalization of Spain in the frame of modern European… Read more

File to download: PDF
(Original title: Esej v španielskej myšlienkovej tradícii (krátky náčrt))
Filozofia, 55 (2000), 2, 85-87.
File to download: PDF
(Original title: Exil, literatúra, filozofia (španielsky exil 1939))
Filozofia, 55 (2000), 2, 88-93.
File to download: PDF
(Original title: Svetlina sveta: od logu k mýtu. V závere desať téz. (Chodníčkami Martina Heideggera))
Filozofia, 55 (2000), 2, 94-109.
File to download: PDF