Skip to main content

Volume 55 (2000), 2

Scientific Life

(Original title: Španielska filozofia na internete)
Filozofia, 55 (2000), 2, 170-178.
File to download: PDF
(Original title: Nad jedním číslem časopisu)
Filozofia, 55 (2000), 2, 179-182.
File to download: PDF
(Original title: Centrum iberských a latinskoamerických štúdií (nové akademické pracovisko Ekonomickej univerzity v Bratislave))
Filozofia, 55 (2000), 2, 183-184.
File to download: PDF
(Original title: Sté výročie Generácie 1898 v Čechách a na Slovensku)
Filozofia, 55 (2000), 2, 185-186.
File to download: PDF