Skip to main content

Volume 56 (2001), 2

Reflections - Essays

(Original title: Kozmológia samo-sa-organizujúcna, objavená v nedávno nájdenej starovekej kópii Lao-cóvho Tao Te Ťingu)
Filozofia, 56 (2001), 2, 101-108.
File to download: PDF
(Original title: Humanizmus ako šanca prežiť)
Filozofia, 56 (2001), 2, 109-116.
File to download: PDF