Skip to main content

Publication Details

A Self-organizing Cosmology Revealed by an Ancient Taoist Text Newly Discovered

(Original title: Kozmológia samo-sa-organizujúcna, objavená v nedávno nájdenej starovekej kópii Lao-cóvho Tao Te Ťingu)
Filozofia, 56 (2001), 2, 101-108.
Type of work: Reflections - Essays
Publication language: Slovak
File to download: PDF