Skip to main content

Volume 57 (2002), 7

Reviews

(Original title: Pohľad na nemecky píšucich filozofov v Uhorsku v období osvietenstva (János Rathmann, ed.))
Filozofia, 57 (2002), 7, 529-531.
File to download: PDF
(Original title: Mediálny diskurz postmoderny (Jiří Bystřický))
Filozofia, 57 (2002), 7, 532-534.
File to download: PDF