Skip to main content

Volume 57 (2002), 7

Reflections

(Original title: Tomáš Trnka alebo záhada vedomia a poznania)
Filozofia, 57 (2002), 7, 504-509.
File to download: PDF
(Original title: Karl R. Popper - filozofia hľadania lepšieho sveta (Intelektuálny portrét: 100 rokov od narodenia zakladateľa kritického racionalizmu))
Filozofia, 57 (2002), 7, 510-524.
File to download: PDF
(Original title: Postmodernistické omyly I)
Filozofia, 57 (2002), 7, 525-528.
File to download: PDF