Skip to main content

Volume 63 (2008), 10

Reviews

(Original title: Leško, V. – Plašienková, Z.: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikanae. Studia Philosophica, 2008: Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť)
Filozofia, 63 (2008), 10, 935-938.
File to download: PDF
(Original title: Mészáros, O.: Školská filozofia v bývalom Hornom Uhorsku)
Filozofia, 63 (2008), 10, 939-941.
File to download: PDF