Skip to main content

Publications of the Author

Vladimír Denisov
Number of publications: 2

1981

Denisov, V. . (1981). O špecifiku sociálneho poznania. Filozofia, 36(5), 493-506. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/5/493-506.pdf

1976

Denisov, V. . (1976). Súčasný ideologický boj a vedeckotechnická revolúcia. Filozofia, 31(4), 371-384. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1976/4/371-384.pdf