Skip to main content

Publication Details

XXth French Summer Universitz of Jan Hus Foundation

(Original title: XX. ročník Francouzské letní univerzity Vzdělávací nadace Jana Husa)
Filozofia, 66 (2011), 9, 954-955.
Type of work: Scientific Life
Publication language: Czech
File to download: PDF