Skip to main content

Volume 18 (1963), 4

Bibliography

(Original title: Filozofické publikácie v ČSR v r. 1945 — 1962 (pôvodná tvorba))
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 370-382.
File to download: PDF