Skip to main content

Volume 18 (1963), 4

Articles and Discussions

(Original title: Metóda vedeckého pozorovania v sociologickom výskume)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 303-312.
File to download: PDF
(Original title: Informace a společnost)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 312-319.
File to download: PDF
(Original title: Je pracovný predmet skutočne zložkou výrobných síl?)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 320-328.
File to download: PDF
(Original title: K niektorým tendenciám v myslení dnešných veriacich)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 328-338.
File to download: PDF

Communication

(Original title: Tendencie a školy v súčasnej sociológii)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 339-343.
File to download: PDF
(Original title: K dejinám prenikania marxizmu do Číny (1919 — 1923))
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 344-351.
File to download: PDF

Reviews, Remarks, Information

(Original title: Monografia o marxisticko-leninskej filozofii v ČSR (1918—1938))
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 352-360.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické problémy súčasnej fyziky a astronómie)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 360-363.
File to download: PDF
(Original title: Marxistický rozbor „dialektickej“ teológie)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 364-367.
File to download: PDF
(Original title: Cenné poučenie aj pre naše spoločenské vedy)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 367-368.
File to download: PDF
(Original title: Pripomienky G. Thomsona k učebnici Základy marxizmu-leninizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 368-369.
File to download: PDF

Bibliography

(Original title: Filozofické publikácie v ČSR v r. 1945 — 1962 (pôvodná tvorba))
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 370-382.
File to download: PDF