Skip to main content

Volume 18 (1963), 4

Reviews, Remarks, Information

(Original title: Monografia o marxisticko-leninskej filozofii v ČSR (1918—1938))
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 352-360.
File to download: PDF
(Original title: Filozofické problémy súčasnej fyziky a astronómie)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 360-363.
File to download: PDF
(Original title: Marxistický rozbor „dialektickej“ teológie)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 364-367.
File to download: PDF
(Original title: Cenné poučenie aj pre naše spoločenské vedy)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 367-368.
File to download: PDF
(Original title: Pripomienky G. Thomsona k učebnici Základy marxizmu-leninizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 18 (1963), 4, 368-369.
File to download: PDF