Skip to main content

Volume 19 (1964), 1

From Scientific Life

(Original title: Významné podujatie slovenských sociológov)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 1, 85-91.
File to download: PDF
(Original title: Prednáška o predmete vedeckého komunizmu)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 1, 91-94.
File to download: PDF
(Original title: J. P. Sartre v Bratislave)
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 1, 95-96.
File to download: PDF